Komt op voor u als gedupeerde

Onze juristen weten de juiste weg en komen zo op voor uw gezamenlijke belangen.

Zorgt dat u als gedupeerde sterker staat

Door onze collectieve benadering heeft u meer kans van slagen.

Onderhandelt namens u als gedupeerde

Onze juristen stellen de juiste partijen aansprakelijk en eisen schadevergoeding.

Uw privacy is een kostbaar bezit. Steeds vaker belandt privacygevoelige informatie echter op straat. Soms per ongeluk, door een fout. Soms is er doelbewust gezocht naar informatie, bijvoorbeeld door hackers. De partij waar het lek plaatsvindt loopt er imagoschade door op, herstelt de gebreken, belooft beterschap en krijgt een reprimande of boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor degene waar het uiteindelijk om draait, is er echter veelal niets geregeld. Juist u als consument bent gedupeerd: uw vertrouwelijke gegevens liggen op straat. Deze kunnen misbruikt worden.

Iedereen die uw gegevens verwerkt, is wettelijk verplicht uw gegevens afdoende te beveiligen. Sinds januari 2016 dient daarnaast elke schending van deze verplichting (een datalek) gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het schenden van de verplichting gegevens afdoende te beveiligen heet in juridische termen een ‘onrechtmatige daad’.In het Nederlandse recht levert een onrechtmatige daad het recht op vergoeding van daardoor geleden schade op. Bij het lekken van vertrouwelijke informatie gebeurt dit echter  zelden tot nooit. U als consument krijgt nooit een schadevergoeding. Stichting Privacy Claim wil dit veranderen.

Stichting Privacy Claim:

  • Komt op voor u als gedupeerde
  • Zorgt dat u als gedupeerde sterker staat
  • Onderhandelt namens u als gedupeerde
  • Is verzekerd van de beste juridische bijstand
  • Zorgt ervoor dat uw schade vergoed wordt. Kosteloos.

Voelt u zich gedupeerd? Meld dit dan via het aanmeldformulier.

Om actie te ondernemen hebben wij meerdere gedupeerden nodig zodat wij met de verantwoordelijke over schadevergoeding kunnen gaan praten.